کارشناس تولید و بهره وری

معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی و عملی در زمینه های تشخیص عوامل موثر درباره کار و تولید بهره وری صنایع، بازرسی محصول کار و رفع اشکالات تولیدی و فنی ماشین آلات، برنامه ریزی مربوط به وضع تولید، تهیه طرحهای تکمیلی یا جدید برای فرآورده های صنعتی و تهیه طرحهای لازم برای استقرار ماشین آلات کارگاهها می باشند.

نمونه وظایف

  • بررسی محصولات مربوط به صنایع کوچک.
  • تشخیص اشکالات تولیدی و نحوه تولید و در کارگاههای صنعتی.
  • بررسی اشکالات فنی ماشین آلات و وسائل تولیدی.
  • تشخیص اشکالات تولید و نحوه تولید در کارگاههای صنعتی.
  • راهنمایی صاحبان صنایع در چگونگی ایجاد امکنات مربوط به افزایش تولید و بهره وری.
  • نظارت در برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم بمنظور افزایش میزان تولید و بهره وری کار در واحدهای صنعتی.
  • نظارت در بررسی طرحهای پیشنهادی در زمینه تاسیس صنایع جدید.
  • نظارت در شناخت وضع چگونگی تولید و بهره وری در کارگاهها.
  • نظارت در چگونگی ارائه روشهای بهبود بخش به امور تولید و بهره وری مهندسی صنایع.


بازار کار

متقاضیان متصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

الف) وزارت صنایع و معادن
ب) صنایع خودرو سازی
ج) صنایع فلزی (ذوب آهن، فولاد، مس)
د) صنایع تبدیلی در کشاورزی
هـ) سازمان های تولیدی خصوصی مشغول بکار شوند.

تعداد بازدید ها: 19824