کاج شیلیایی
img/daneshnameh_up/9/9a/Kaj3.jpg

کاج شیلیایی که به درخت معمای میمون نیز معروف است یکی از عجیب ترین مخروط داران است این درخت پس از رشد کامل شکل گنبدی خاص خانواده مخروط داران را دارد برگهایی تخت و گوه شک دارد که نوکشان تیغ دار است و به شکل فشرده در تمام طول شاخه ها متجمع اند در دنیای وحش کاج شیلیایی تنها در یک منطقه کوچک در کوه های آند غربی رشد می کند بومیان آمریکا دانه های این درخت را می خورند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10163