چرادرباره عثمان در نهج البلاغه مطالب فراوان است ؟سخن از عثمان بیش از دو خلیفه‌ی دیگر در نهج البلاغه آمده است و علت آن روشن است چون عثمان در دورانی به حکومت می‌رسد که معروف به فتنه‌ی بزرگ است. و خود خویشاوندان عثمان بیش از هر کسی در آن نقش داشتند عثمان را کشتند و مردم علی علیه‌السلام را برای خلافت انتخاب کردند. از طرفی داعیه‌داران خلافت، از قبیل معاویه خود امیر‌المومنین علی علیه السلام را عامل قتل عثمان می دانستند و حضرت مجبور بود موضع خود را به مردم نشان دهد. هم تعداد زیادی از انقلابیون علیه عثمان از یاران علی علیه السلام بودند و معارضان خواستار تحویل آنان بودند. هنگامی که انقلابیون خانه عثمان را محاصره کرده بودند تنها کسی که باعث نجات جان عثمان شد، علی علیه‌السلام بود.
در نهج البلاغه مجموعاً 16 نوبت در باره قتل عثمان بحث شده که بیشتر آنها درباره حادثه قتل عثمان است. در پنج مورد به شدت خود را تبرئه می‌کند و در یک مورد طلحه را عامل قتل عثمان معرفی می کند. در دو مورد معاویه را عامل قتل عثمان بیان می کند.

منابع:
سیری در نهج البلاغه ، مرتضی مطهری


تعداد بازدید ها: 2965