پیوستن « عمار بن ابی سلامه » به امام علیه السلام در کربلا


هنگامی که امام حسین علیه السلام در کربلا مستقر شد و عمر بن سعد در برابر آن حضرت صف آرایی کرد. روز سوم محرم، عبیدالله گروهی سواره را بین خود و عمر بن سعد قرار داد که هنگام نیاز از وجود آنها استفاده شود. هنگامی که او در لشگر گاه نخیله بود شخصی به نام « عمار بن ابی سلامه » تصمیم گرفت او را ترور کند، ولی موفق نشد و به طرف کربلا حرکت کرد و به امام علیه السلام ملحق گردید و شهید شد.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 224.
  • انساب الاشراف، ج 3، ص 180.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 2749