پیروزی امام مهدی علیه السلام بر جهان


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه السلام فرمود:« امامان پس از من دوازده نفرند. نخستین آنان تو هستی ای علی، و آخرین آنان قائم است که خداوند به دست او شرق و غرب جهان را فتح می کند.»

منابع:

بحار الانوار 52 / 191 حدیث 24 - صفحه 390 حدیث 212 - صفحه 217 حدیث 78

بحارالانوار 51، 10 حدیث 12 - ص 71، حدیث 12 - ص 47 حدیث 9

مراجعه شود به:

بشارت پیامبر اکرم درباره امام مهدی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 4501