پیروزی اسلام و نابودی شرک در دوران امام مهدی علیه السلام


علی علیه السلام فرمود:« در زمان مهدی علیه السلام، همه کافران ایمان می‌آورند و همه فاسدان اصلاح می‌شوند.»

امام باقر علیه السلام فرمود:« مهدی علیه السلام آن قدر می‌جنگد تا دینی جز دین محمد صلی الله علیه و آله وسلم باقی نمی‌ماند.»

خداوند متعال در حدیث معراج فرمود:« به وسیله مهدی علیه السلام، نام انسان‌هایی را که به من کافر شدند، پست و نام خود را بلند می‌گردانم.»

پیامبر اکرم فرمود:« مهدی علیه السلام امر خدا را تثبیت و دین خدا را پیروز می‌گرداند.»

منابع:
بحار الانوار 52 / 280 حدیث 6
بحار الانوار 52 / 291 حدیث 34 - ص 390 حدیث 212
بحار الانوار 51 / 66 حدیث 3

مراجعه شود به:
تاویل آیه 9 سوره صف به امام مهدی علیه السلام
پیروزی نهایی اسلام در دوران امام مهدی علیه السلام
پیروزی اسلام در حکومت حضرت مهدی - آل عمران : 83
فراگیری اسلام در دوران امام مهدی علیه السلام
پیروزی اسلام و نابودی شرک در جهان - انفال : 39
پیروزی ولایت بر جهان - الصف : 8
بشارت پیامبر اکرم درباره امام مهدی علیه السلام
شباهت شرایط ظهور امام مهدی علیه السلام به شرایط جنگ بدر
نابودی باطل - اسراء : 81

تعداد بازدید ها: 3591