پلاتین «سنگ کانی»


img/daneshnameh_up/6/68/Platina.jpg
(پلاتین - قلوه سنگ آبرفتها (عرض تصویر 45 میلیمتر
پلاتین (Platina)
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
عنصر
ندارد
خشن
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
ضعیف تر از آهن
بلورهای کامل - دانه ای - بلوکی - توده های بی شکل
اشکال ظاهری
URSS ، کانادا (ساربوری) ،آفریقای جنوبی ، کلمبیا و اتیوپی کمیاب ; اغلب در
.به طور منحصر بفردی در اسیدها حل شده و نقطة‌ ذوب آن تا 1773/5 درجة سانتی گراد بالا میرود
Pt=100% همراه با ادخال های بخشی Pd,Ir,Fe,Ni,Rh,Os
ترکیب شیمیایی
خاکستری فولادی - سفید نقره ای
رنگ کانی
خاکستری فولادی - سفید نقره ای
رنگ اثر خط
چگالی و قابلیت انحلال در اسیدها
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - اولترابازیک - آبرفتی
منشا تشکیل
بندرت مکعبی
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.به معنای نقره اقتباس گردیده استplata ازکلمه اسپانیائی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
44.51419


منبع
تعداد بازدید ها: 19237