پری ژین


پری ژین
perrgyne


معمولاً به پرچم هایی گفته می شود که متکی به کاسه گل واقع در اطراف تخمدان باشند.


تعداد بازدید ها: 6659