پراکنده شدن دو سپاه بدون درگیری


هنگامی که حضرت مهدی به قادسیه می‌رسد، مردم کوفه با سفیانی بیعت کرده‌اند و علیه حضرت مهدی علیه السلام با هم متحد شده‌اند.

امام صادق علیه اسلام فرمود:« مهدی علیه السلام روز چهارشنبه به نجف می‌رسد. در این هنگام سپاه سفیانی و یارانش به همراه مردم به مقابله با او می شتابند. پس از آن که آنان رو در روی هم قرار گرفتند، مهدی علیه السلام آنان را به سوی خود دعوت می‌کند و به حق خود آنان را سوگند می دهد و به آنان می گوید که مظلوم و مقهور است و می‌فرماید:« هر کس با من درباره خدا محاجه کند، من سزاوارترین مردم به خدا هستم.»

آنها به او می‌گویند:« از همان جا که آمده‌ای باز گرد. ما نیازی به تو نداریم، ما تو را خوب می‌شناسیم و آزموده‌ایم.
در آن روز مهدی علیه السلام و یارانش بدون نبرد و درگیری از نجف بر می‌گردند.

منابع: بحارالانوار، ج 52، ص 387 حدیث 205

مراجعه شود به:

نبرد آزاد سازی کوفه


تعداد بازدید ها: 5483