ویژگی های خوارج


در رفتار خوارج ترکیبی از محاسن و رذایل اخلاقی به چشم می‌خورد:
  • روحیه ای مبارز و فداکار داشتند و در راه عقیده خویش سرسختانه می کوشیدند.
  • عبادت پیشه و زاهد بودند. شب ها را به عبادت می گذراندند، و به دنیا و ظواهر آن رغبتی نداشتند.
  • جاهل و نادان بودند. در اثر همین جهالت، حقایق را درک نمی کردند و واقعیات را تفسیر غلط می کردند. به فرهنگ اسلامی ناآشنا بودند، و می خواستند همه کاستی های خود را با رکوع و سجود طولانی جبران کنند.
  • مردمی تنگ نظر و کوته‌فکر بودند. سطح فکرشان پست و نازل بود و به همین دلیل، مردم را به سرعت تکفیر و تفسیق می‌کردند.

منابع:

  • جاذبه و دافعه علی علیه السلام، ص 150 - 164


تعداد بازدید ها: 10926