ویژگی های آن حضرت


هیچ ارتباط و دلبستگی بدون شناخت نمی باشد. از این رو بدون شناخت صحیح از امام زمان (عج) نمی توان به او عشق ورزید. دانستن این که او در هنگام ظهور چه می کند؟ قبل از ظهور احوال او چیست؟ وظیفه ما در برابر این امام مهربان چیست؟ همه و همه به این نکته باز می گردد که درک صحیح از امام زمان باید در ما شکل بگیرد.در این جا برخی از خصوصیات و ویژگیهای شخصی و اجتماعی را برای آشنایی بیشتر آورده ایم.

img/daneshnameh_up/2/21/yamahdi.jpg

روایاتی در باب فرج مؤمنین به واسطه فرج امام زمان

حضور فرشتگان در مجلس دعا برای فرج آن حضرت

سخنی در باب سخاوت امام زمان

سخنی در باب زهد امام زمان (عج)

حق پدر بر فرزند

لوای (پرچم) امام زمان و چند حدیث در باب ظهور

بیان دو حدیث در غربت امام زمانعلیه‌السلام

صبر آن حضرت و شباهتش با حضرت ایوب و موسی و عیسی

چگونگی تجدد بنای اسلام به دست امام زمانعلیه‌السلام

امام زمان احیاکننده دین است

جمع شدن یاران دین

حیات زمین در گرو ظهور امام زمان(عج)

بیان روایتی در اینکه خاتم تمام علوم امام زمان است

جهاد آن حضرت

حق آقا بر بنده


تعداد بازدید ها: 16620