ویله میت


img/daneshnameh_up/7/76/Willemite.jpg
ویلمیت - بلور بطور ناقص رشد کرده (35 میلیمتر) در فلدسپات
ویله میت (Willemite)
Zn2(SiO4)
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با سطح /1120
چرب - مات
صدفی - دندانه ای
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات شعاعی - دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، زامبیا ، استرالیا و امریکا
HCl محلول در
ZnO=72.96% SiO2=27.04%
ترکیب شیمیایی
سفید - متمایل به سبز - متمایل به زرد - خاکستری - قهوه ای - آبی سبز
رنگ کانی
.سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی - دگرگونی
منشا تشکیل
رمبوئدر - ورقه ای
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. اخذ شده است Willem از نام پادشاه هلند
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-5.54-


منبع
تعداد بازدید ها: 8886