هیدروزنسیت


img/daneshnameh_up/1/17/Hydrozincite.jpg
هیدروزنسیت (گل روی) - آگرگات استالاگتیتی هیدروزنسیت
هیدروزنسیت (Hydrozincite)
Zn5 (OH)3 CO3)2
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با /100
صدفی - ابریشمی - مات
شکستگی
نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
ندارد
بلوری - آگرگات خاکی ، ندرتاْ توده ای - استالاگتیتی - پوسته ای
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; در اطریش ، آلمان ، اسپانیا ، مکزیک ، لهستان ، الجزیره و امریکا
.در اسیدها می جوشد
ZnO=74.12% CO2=16.03% H2O=9.85%
ترکیب شیمیایی
سفید - زرد روشن - خاکستری - صورتی - آبی روشن
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ثانوی
منشا تشکیل
پهن و کوتاه
شکل بلورها
کانسار روی
محل پیدایش
دارای لومینسانس آبی روشن
سایر مشخصات
.نام آن از ترکیب شیمیائی اش گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
22.53.23.8


منبع
تعداد بازدید ها: 6850