هوا در تمام جهات فشار وارد می کند


بایک لاستیک بادکنک یا یک پلاستیک نازک ( کیسه پلاستیکی ) ، ئهایه گشاد یک قیف را بپوشانید . پلاستیک را کاملاً محکم ببندید . حال از انتهای باریک قیف مقداری از هوای داخل آن را بمکید و به پلاستیک توجه کنید که چه اتفاقی می افتد . این بار قیف را وارونه کنید و دوباره آن را بمکید . همینطور قیف را به جهت های مختلف بچرخانید و همانند حالتهای قبل آن را بمکید.
img/daneshnameh_up/0/01/pp7.jpg

مشاهده خواهید کرد که :

وقتی که شما هوا را میمکید پلاستیک به طرف داخل کشیده می شود و قیف در هر جهتی هم که قرار بگیرد همین اتفاق برای آن می افتد .

توضیح :

شما با مکیدن ، هوای داخل قیف را بیرون می کشید در نتیجه فشار هوای بیرون بیشتر از فشار هوای داخل می شود ، حتّی اگر قیف به طور وارونه و یا بطرف پهلوها قرار بگیرد . پس هوا در تمام جهات بطور مساوی فشار وارد می کند .
فشار هوا در سطح دریا تقریباً 033/1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

تعداد بازدید ها: 10497