هسته کاج


هسته های کاج دانه های خوراکی درختان کاج (خانواده Pinaceae و رده Pinus ) هستند بخو صوص (در آمریکا) انواع کاجهایی که تخم خوراکی دارند به نام pinon (Pinus edulist prinus monophlla) و کاج خاکستری (Pinus so bineane) . آنها را تخمهای سرخپوستی می نامند چون توسط قبایل بومی آمریکا کشت و خورده ی شدند در اروپا هسته های کاج معمولاً از کاج سنگی (Pinus pinea) بدست می آید که برای دانه هایش کاشته می شود و در آسیا آنرا از کاج کره ای (pinus Koraiensis که مهمترین گونه ها در تجارت جهانی به شمار می روند) و کاج چیلگوزا (pinus gerardiang ) تهیه می کنند. در اروپا هسته های کاج را pignolia نیز می نامند .

دانه های کاج سرشار از پروتئین بوده و در اروپا از قبل از دوران امپراطوری روم مصرف می شده است. بعلاوه آنها منبع فیبرهای غذای محسوب می شود هسته های کاج به کرات به گوشت، ماهی، سبزیجات افزوده شده و در شکلات ها نیز مصرف دارند. آنها بخش مهمی از پستو (مس ریحان و مسیر) به حساب می آیند.

در ابتدا هنگامیکه از دانه کاج خارج می شوند با پوسته سختی پوشیده شده اند که در بعضی گونه ها نازک و در برخی دیگر ضخیم است. هسته های کاج پوست کنده را اگر در یخچال و خشک نگهداری می کنند دوام زیادی دارند. (در دمای 5-تا 2+ درجه سانتیگراد) اما قبل از خوردن باید پوسته را جدا کرد. هسته های پوست دار (و هسته های بدون پوست در شرایط دمای گرم) به سرعت خراب شده و مدت چند هفته می گندند، هسته های کاج بصورت پوست دار تجارت می شوند. دانه های بزرگ خوراکی گونه های نیمکره جنوبی رده مخروطیان Araucaria بخوصوص Monkey-puzzle شیلی و Bunya-bunya استرالیا نیز اغلب جزو هسته های کاج محسوب می شوند.


تعداد بازدید ها: 21875