نی معمولی
img/daneshnameh_up/6/67/Ney_mamoli.jpg


این علف یکی از فراوان ترین گیاهان گل دهنده جهان است. این گیاه بوسیله تولید ساقه زیرزمینی خزنده زیاد می شود و غالبا" مناطق وسیع ساحل دریاچه ها و زمینهای باتلاقی را می پوشاند که جای مناسبی برای لانه کردن و پنهان شدن پرندگان دریایی به این وسیله فراهم می شود. نی معمولی در اواخر تابستان گل می دهد. سر پر مانند گل نمی روی ساقه که در بالای قسمتی که دانه قرار دارد، در می آید.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 9561