نگه داری گراف
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مقدمه

همانطور که گفته شد گراف با مجموعه رئوس آن و مجموعه یالهای آن نشان داده می‌شود. لذا برای نگه داری یک گراف خاص تنها داشتن این دو کفایت می کند.
به عنوان نمونه اگر


آنگاه تنها یک گراف متناظر با آنها وجود خواهد داشت که به صورت زیر می توان آن را نشان داد:
img/daneshnameh_up/d/d1/mco0056a.jpg

البته می دانیم که نحوه کشیدن یک گراف یکتا نمی باشد یعنی هر گراف را به طرق متفاوتی می توان رسم نمود و تنها چیزی که یکتاست، وجود یا نبود یالها بین رئوس مشخص می باشد.
منظور از نحوه نگه داری گراف نیز نگه داری و ذخیره عناصر مشخصی از گراف می باشد که به کمک آنها بتوان فقط و فقط یک گراف متناظر با آن را بازیابی کرد.
به جز روش گفته شده سه روش مشهود و پر کاربرد دیگر بخصوص در برنامه های کامپیوتری موجود باشند که به اختصار به آنها می پردازیم:
ماتریس مجاورت
ماتریس وقوع
لیست مجاورت

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0089.pdf

همچنین ببینید
تعداد بازدید ها: 5870