نکته هایی از استقرا

نکته‌هایی از استقرا

مقدمه
حال که با مفهوم استقرا آشنا شده‌ایم می‌بایست با زیر و خم‌ها و تکنیک‌ها و خطاهای احتمالی آن اشنا شد. استقرا اگرچه مفهوم ساده‌ای دارد ولی ایدة اثبات با آن به راحتی به ذهن آدمی نمی‌رسد، گرچه بسیار مواردی هم است که با خطا استقرا می‌زنیم. لذا بدون هیچ حرف اضافه سراغ خطاهای استقرا و تکنیک‌های استقرا می‌رویم .

پیوندهای خارجی

http://olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0013.pdf

همچنین ببینید


تعداد بازدید ها: 6609