نشانه های ظهور - امام باقر علیه السلام


یکی از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی علیه السلام قتل کشتاری است که میان مردم کوفه و حیره رخ می‌دهد.
جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد: « این امر (ظهور حضرت مهدی علیه السلام) کی رخ خواهد داد؟»
امام فرمود:« ای جابر! چگونه می‌تواند رخ دهد، در حالی که هنوز میان حیره و کوفه جنگ و کشتاری واقع نشده است؟»
و در حدیث دیگری به جابر فرمود:« قائم علیه اسلام قیام نمی‌کند تا وقتی میان مردم کوفه و حیره چنان کشتاری واقع شود که جنازه‌ها وسط راه‌ها و خیابان‌ها بیفتند و رها شوند.»

منابع:
بحارالانوار، ج 52، ص 209، حدیث 50 ---------غیبه الشیخ ره
ارشاد مفید، ص 298، حدیث 57

مراجعه شود به:
تدریجی بودن نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 7421