میاسیشف


کمپانی میاسیشف

دفتر طراحی میاسیشف

این دفتر در سال 1952 به منظور طراحی و توسعه هواپیماهای بمب افکن استراتژیک تاسیس گردید . در سالهای 1970 و 1980 این دفتر به طراحی هواپیماهای چند منظوره ویژه ارتفاعات بالا به نام m-17 و M-55 میستیک و هواپیماهای چند منظوره توربرپراپ M-101 و MM-1 مشغول بوده است .

جدول تنوع محصولات تولیدی

هواپیماهای شناسایی
هواپیماهای شکاری تهاجمی
هواپیماهای جنگنده بمب افکن
هواپیماهایبمب افکن
نظامی
هواپیماهای آواکس
هواپیماهای استراتژیک
هواپیماهای ترابری
هواپیماهای آموزشی
هواپیماهای ناونشین
هواپیماهای پشتیبانی نزدیک
هواپیماهای مسافربری
هواپیماهای باربری
هواپیماهای آتش نشانی
هواپیماهای آمبولانس
غیرنظامی
هواپیماهای خصوصی
هواپیماهای ویژه
هواپیماهای آموزشی
هواپیماهای
هواپیماهای
هواپیماهایتعداد بازدید ها: 6153