موسسه اعتباری غیر بانکیتعریف

براساس ماده 1 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی موسسه اعتباری غیر بانکی موسسه ای است که از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی ( به استثنای سپرده قرض الحسنه جاری )، اخذ تسهیلات و استفاده از ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.

بنا به تعریف بند ( ه ) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351:
موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه در اعتبار هستند و عملیات آنها در حجم و نحوه ی توزیع اعتبارات موثر است.

همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 37807