مورگانیت


img/daneshnameh_up/d/de/Morganite.jpg
(نقره - تجمع به صورت رشته و سیم نقره (عرض تصویر 26 میلیمتر
مورگانیت (Morganite)
Al2Be3(Si6O8)
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /0001
شیشه ای - صدفی
صدفی - نامنظم
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - فشرده - شعاعی
اشکال ظاهری
HF محلول در
BeO=13.96% Al2O3=18.97% SiO2=67.07% Lio2=1.39% Cs2o=3.1%
OH,Cs,Li,Na ,Mg,Mn,Fe,Ca,Cr
ترکیب شیمیایی
بی رنگ - قرمز - سیاه - سیاه جواهری - سبز تیره - صورتی - آبی تیره
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
اورتوز - کوارتز - تورمالین - توپاز - کاسیتریت
پگماتیتی - هیدروترمال - پنوماتولیتی - دگرگونی
منشا تشکیل
منشوری - بندرت قرصی شکل
شکل بلورها
محل پیدایش
.لومینسانس کامل بنفش دارد
سایر مشخصات
. اولین بار توسط مورگان آمریکایی پیدا شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
7.582.632.8


منبع


تعداد بازدید ها: 8569