مواضع و تاکتیک های مهاجمینمواضع و تاکتیک مهاجمین (فوروارد ها) :

فوروارد هایی که (مهاجمین) در سمت راست خطوط کناری زمین بازی می کند ، گوش های راست و یا چپ نامیده می شوند . بازیکنان گوش ، کوچک ترین و در عین حال سریع ترین بازیکنان فوتبال هستند . بیشتر پرتاب ها و کرنر ها ، به وسیله گوش ها عاید تیم می شود . یک گوش دریبل زدن ، شوت زن و پاسور همیشه وزنه سنگینی برای تیم مخالف می باشد .
گوش ها در قدیم به جای پاس کاری ، بیشتر از دریبلینگ استفاده می نمودند ولی بعد ها از دریبلینگ خود کاسته و از انواع پاس ها مخصوصا پاس های نیمه عرضی (سانتر کردن توپ به روی دروازه) استفاده های بسیاری بردند .
اکنون فوروارد های گوش ، علاوه بر حمله در مواقع ضد حمله تیم مخالف ، سریعا به عقب باز گشته و به مدافعین خودی کمک بسیاری می کنند .
فوروارد نوک (سنتر فوروارد):
نفوذی ترین مهاجم هر تیم را سنتر فوروارد می نامند . دروازه بان مسئولیت تام دفاع از دروازه را بر عهده دارد . همان طوریکه سنتر فوروارد مسئولیت حمله را به عهده دارد . به صورتی که اگر تیم یک گل از تیم مخالف عقب باشد همه امید ها معطوف به سنتر فوروارد است و او است که بعد از اتمام بازی ، جواب گوی مربی تیم خواهد بود .
عموما سنتر فوروارد ها آدم های مغروری هستند زیرا غالب مواقع نتیجه تیم به وسیله آنها تعیین می گردد . البته با ریزه کاری که باید در گل زدن و درگیری با مدافعین داشته باشند ، غرور برای آنها لازم الوجود است .

مهاجم نوک در صورت موفقیت باید سه نکته را به خوبی در هنگام بازی پیاده کند :
  • استنباط نمودن نقاط ضعف دروازه بان تیم مخالف ، که در موقع شلوغ و آشفته بتواند استفاده لازم را از نقاط ضعف دروازه بان نماید .
  • قابلیت دریافت کردن ، پاس های نا مطمئن و ناجور و به کنترل درآوردن آنی و سریع توپ . زیرا برای سنتر فوروارد بیش از هر مهاجم دیگری پاس فرستاده می شود .
  • داشتن تبحر و قدرت در شوت های سنگین با هر دو پا ، به نحوی که دروازه بان مجالی برای عکس العمل نشان دادن نداشته باشد .

تاکتیک حمله :

در هر تیم دروازه بان با پرتاب ها (زمینی و هوایی) و ضربه های بلند خود آغاز کننده حمله می باشد . روی ضربات بلندی که به وسیله دروازه بان به خط حمله فرستاده می شود . نمی توان حساب کرد اما به وسیله پرتاب های (زمین و هوایی) دروازه بان می توان رفته رفته طرح حمله را پیاده نمود .
به طریقی که دروازه بان توپ را برای مدافع خود ، پرتاب می کند و مدافعین بعد از یک سری پاس کاری ، هافبک ها را صاحب توپ خواهند نمود و هافبک ها پس از عبور از خط میانی زمین ، فوروارد ها را در موقعیت های مختلف حمله قرار خواهند داد .
مهاجمان از قانون آفساید باید کاملا آگاهی داشته باشند چرا که مدافعین خوش فکر تیم مخالف در صورت اشتباه مهاجمین خودی ، آنها را در آفساید قرار خواهند داد .


تعداد بازدید ها: 11428