منشا پیدایش دین در نظر دورکیم


  • در خصوص منشا پیدایش دین، دورکیم معتقد است که چیزهای مقدس و نمادها جدا از جنبه‏های عادی هستی در نظر گرفته می‏شود،زیرا توتم نماینده گروه است، مقدس است و نماینده ارزش‏هایی است که برای گروه یا اجتماع اهمیت اساسی دارد. احترام به توتم، احترام به ارزش‏های اجتماعی است. موضوع پرستش دین، خود جامعه است. در واقع، از نظر دورکیم، مذهب مخلوق جامعه است و درست از روی جامعه ساخته شده و یا در حقیقت، صورت مطلوب جامعه می‏باشد.

  • دورکیم ضمن تلاش برای کشف منبع مذهب، توجه خود را بیش‏تر به تجریه مذهب بومیان اولیه استرالیا، که به منزله کهن‏ترین جامعه بشری به شمار می‏رود، متمرکز ساخت. وی این عقیده را، که مذهب بر ایمان داشتن به خدایان یا ارواح مبتنی است، رد می‏کند و آغاز مذهب را در آداب و رسوم و تشریفات اجتماعی می‏داند و آن را به منزله ابتدایی‏ترین شکل مذهب می‏شمرد و برای دریافتن کیفیت پیدایش مذهب، مطالعه در جوامع بدوی را توصیه می‏کند که در آن نمادها و علایم مذهبی در ضمن موجودات مقدس به نام «مانا» جلوه‏گر است. این نیروی مرموز، که از تشریفات و رسوم پدید می‏آید گاهی به صورت ذی‏روح تجسم می‏یابد و در نتیجه، مفهوم ارواح خدایان را به وجود می‏آورد.

منابع

  • آنتونی گیدنز، جامعه‏شناسی، ترجمه منصور صبوری،ص 492
  • ملکلم همیلتون،جامعه‏شناسی دین، محسن کلاشی، ص‏139


تعداد بازدید ها: 10246