منتصر خلیفه عباسی


منتصر خلیفه عباسی

«8 - 247 ق / 2 - 861 م»

قتل خلیفه متوکل به دست غلامان ترک، آغاز دورانی از هرج و مرج بود که در آن امیران ترک خلیفه‏ای را خلع می‏کردند و خلیفه دیگری را جایگزین او ساختند.
ابو جعفر محمد بن متوکل پس از متوکل برای مدت کوتاهی «حدود 6 ماه» به خلافت رسید.

در دوره کوتاه خلافت، او از سیاست ضد شیعی پدرش دست برداشت، اما سلطنتش به قدری کوتاه بود که اثری از خود بر جای نگذاشت.

موضوع مرگش که آیا به جهت بیماری بوده و یا این که به دلیل خوراندن سم توسط ترکان درباری به قتل رسیده، در پرده ابهام است.
پس از وی ابوالعباس احمد ملقب به مستعین بالله جانشین او شد.تعداد بازدید ها: 10667