مقام و منزلت الهی امام حسین ع


از امام باقر علیه السلام نقل شده است که روزی پیامبر در مسجد نشسته بود که علی آمد و سلام کرد و نشست. پس از مدتی حسن آمد. پیامبر او را در دامن خود نشاند، به سینه چسبانید. آنگاه حسین آمد و پیامبر او را نیز به سینه چسباند.
در همین حین مردی وارد مسجد شد و بدون اینکه به علی و حسن و حسین علیهم السلام اعتنا کند، به پیامبر سلام کرد و نشست.
پیامبر به او فرمودند:« چرا به علی و فرزندانش سلام نکردی؟ سوگند به کسی که مرا برای هدایت و دین حق بر انگیخته است، می‌بینم که بر علی و دو فرزندش رحمت خداوندی نازل می‌شود.»

پیامبر اکرم در روایتی دیگر فرمود:« به خدا سوگند، اگر اهل زمین، خدا را به این اسامی (محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین) قسم بدهند خداوند دعای آنان را اجابت خواهد کرد.»

مراجعه شود به:
مقام و منزلت الهی اهل بیت
ویژگی های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام
سلام صبحگاهی پیامبر
شرکت در مباهله
جشن میلاد امام حسین علیه السلام در ملکوت


تعداد بازدید ها: 11160