مقابله امام مجتبی علیه السلام با توطئه های معاویه


وقایع پس از شهادت امام علی علیه السلام و بیعت مردم با امام حسن علیه السلام و اخبار کوفه، معاویه را بر آن داشت که بلافاصله شورایی از یاران نزدیک خود از جمله عمرو بن عاص تشکیل دهد و به آنها چنین بگوید:« اگر برای براندازی حکومت حسن، اندیشه‌ای اساسی نکنید خطر همیشه در کمین ماست.»
بر این اساس تصمیم گرفتند دو جاسوس به کوفه و بصره اعزام کنند تا شام «سوریه» را از اوضاع این دو شهر عمده عراق مطلع سازند.

اصحاب امام حسن علیه السلام جاسوس کوفی را گرفتند و به دستور امام، گردن زدند. امام نامه‌ای هم به بصره فرستاد و دستور دستگیری و گردن‌زدن جاسوس دوم را هم صادر فرمود. سپس نامه‌ای به معاویه نوشت و تصریح کرد:« جاسوس می‌فرستی و گویا قصد جنگ داری. پس منتظر باش که به‌زودی با لشگری عظیم به سویت خواهم آمد.»

مراجعه شود به:
اقدامات امام حسن مجتبی علیه السلام پس از آغاز خلافت


تعداد بازدید ها: 7065