مسخ انسان - فصلت : 16


ابوبصیر گوید: تفسیر آیه « عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا و فی الاخرة » ‹ فصلت: 16› را از امام صادق علیه السلام پرسیدم.

امام فرمود: « ای ابوبصیر! کدام خواری از این بدتر و شدیدتر که مردی در خانه و سراپرده اش در میان برادران و خانواده اش نشسته است که ناگهان صدای شیون و زاری اهلش بلند می شود و اهلش یقه لباس خود را پاره می کند مردم می پرسند چه اتفاقی افتاده است و پاسخ می شنوند که فلانی در همین لحظه مسخ شده است.»
ابوبصیر پرسید: « این حادثه قبل از ظهور قائم علیه السلام رخ می دهد یا پس از آن؟ » امام علیه السلام فرمود: « پیش از ظهور.»

منابع:
بحارالانوار، ج52،‌ ص 241، حدیث 111

مراجعه شود به:
احوال مردم در آخر الزمان


تعداد بازدید ها: 14317