مستحبات ولادتچون امام حسن مجتبی علیه السلام اولین فرزند پسر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به حساب می آید، سنتهای ولادت برای اولین بار در مورد حضرتش به اجرا در آمد و با عملکرد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در این زمینه مسلمین مستحبات ولادت را فرا گرفتند، این مستحبات در رابطه با مولود پسر به این شرح است، البته برخی از اینها مشترک میان پسر و دختر است.

1- پیچیدن کودک در لباس سفید و نپیچیدن آن در لباس زرد.
2- اذان گفتن در گوش راست و اقامه گفتن در گوش چپ.
3- کشتن گوسفند نری به عنوان عقیقه و تصدق آن در راه خدا.
4- دادن ران گوسفند عقیقه به قابله.
5- سر کودک را تراشیدن و به وزنش طلا یا نقره در راه خدا تصدّق کردن.
6- سر کودک را با مادّه خوشبوی خلوق خوشبو ساختن.
7- نامگذاری.

« باید دانست که یکی از مستحبات ولادت ختنه کردن در روز هفتم است، ولی چون امامان شیعه ختنه شده به دنیا می آیند نیازی به ختنه شدن ندارند. »


تعداد بازدید ها: 16639