مساجد شهر کوفه در زمان امام مهدی علیه السلام


حبّه العرنی می‌گوید:

روزی امام علی علیه السلام به حیره رفت. آن‌گاه با دست به کوفه و حیره اشاره کرد و فرمود: « این دو محل به هم متصل خواهد شد، به طوری که هر ذراع آن به چند دینار فروخته خواهد شد. در حیره مسجدی بنا خواهد شد که پانصد تا در دارد و نماینده قائم علیه السلام در آن نماز جمعه می‌گزارد، چرا که مسجد کوفه برای مردم کوچک است. در آن مسجد، دوازده امام جماعت عادل نماز می‌خوانند.»

حبه العرنی پرسید: « ای امیر مؤمنان! آیا این مسجدی که وصف می‌کنی گنجایش مردم را در آن زمان دارد؟

« برای مهدی علیه السلام چهار مسجد می‌سازند؛ مسجد کوفه که از همه کوچک‌تر است، این مسجد و دو مسجد دیگر در دو طرف کوفه.» امام علیه السلام هنگام گفتن این جمله با دست به سوی نهر بصریّین و غریین اشاره کرد.توجه: با توجه به این روایت، و از آن جا که امام زمان علیه السلام نماز جمعه را در مرکز حکومت اقامه می‌کند، مرکز حکومت آن حضرت کوفه خواهد بود.مراجعه شود به

احداث مسجدی وسیع در کوفه توسط امام مهدی علیه السلام

احداث مسجد در کوفه به امر امام مهدی علیه السلام


منابع: بحارالانوار، ج 52، ص 374، حدیث 173 ---------- التهذیب


تعداد بازدید ها: 8375