مروج الذهبمولف: علی بن حسین مسعودی

چکیده کتاب

مروج الذّهب آخرین اثر مسعودی که حاصل یک عمر جهانگردی و مطالعه عمیق وی در حوزه اندیشه‌ها و رفتار اقوام مختلف می‌باشد، در سال 332 هجری قمری توسط مولف تالیف گردیده و در سال 336 هجری در آن تجدید نظر نموده. که نزد اروپائیان آوز قوی مسعودی نیز نامیده می‌شود، در 132 باب تنظیم گشته و به دو بخش قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم می‌شود. در بخش نخست به خلقت جهان و توصیف زمین و ذکر سرزمینها و دریاها و رودها و کوه‌ها پرداخته و همچنین سخن از تاریخ انبیا و اخبار ملتها اعم از یهودی، مسیحی، هندی، ایرانی، یونانی و رومی و عرب مطالبی عرضه داشته و در بخش دوم مطالبی از ولادت پیامبر اکرم، تاریخ بعثت و هجرت و خلفای راشدین، اموی و عباسی تا سال 336 ه قمری مطرح نموده است.

ارزش علمی کتاب

مطالب مطرح شده در این کتاب، کتاب حاضر را در شمار یکی از کتابهای مهم تاریخی در آورده که توسط مورخ و جغرافیافیدان بزرگ شیعی تالیف شده، همچنین مروج الذهب از این جهت که شامل تاریخ ملل قدیم، از جمله ایرانیان است و اطلاعات دقیق و کمیابی از خصایص این اقوام به دست می‌دهد از منابع معتبر مطالعاتی شرقی از جمله ایران باستان و قرون اولیه اسلام می‌باشد و بر این اساس در نزد خاور شناسان از اعتبار ویژه‌ای بر خوردار می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به

منبع

مسعودی، مروج و معادن الجواهر، مترجم ابوالقاسم پاینده، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران 1378


تعداد بازدید ها: 18881