مراقبین دوران کودکی امام حسین علیه السلام


((ام فضل (لبابه)|ام فضل))، همسر عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر خدا می گوید: پیش از ولادت حسین علیه السلام در خواب دیدم که پاره ای از گوشت رسول خدا جدا شد و در دامنم افتاد. این قصه را برای پیامبر خدا بیان کردم.

حضرت فرمود: اگر رؤیای تو صادق باشد فاطمه به زودی فرزندی می آورد و او را به تو می سپارد تا به او شیر بدهی و همینطور هم شد،.

روزی حسین علیه السلام را نزد رسول خدا آوردم ودر دامنش قرار دادم و او ادرار نمود و قطره ای از آن بر لباس پیامبر خدا چکید .

من حسین علیه السلام را شتابان گرفتم و او گریه کرد، حضرت با چهره ای غضبناک فرمودند: دست نگهدار ای ام الفضل لباس من شسته می شود، چرا فرزندم را ناراحت کردی؟

ام الفضل می گوید: من رفتم تا مقداری آب بیاورم وقتی که آمدم دیدم پیامبر خدا می گرید. عرض کردم: ای رسول خدا، چرا گریه می کنید؟

فرمود: جبرئیل نزد من آمد و خبر داد که امت من این فرزندم را به شهادت می رسانند، هنگامی که امام حسین علیه السلام بدنیا آمد، پیامبر خدا زبان در دهان وی گذاشت و او می مکید

نکته: در روایات بسیاری آمده است که امام حسین علیه السلام زبان پیامبر را می مکیده تا از آن گوشت و خون او رویید و این با این که بعد از رشد قابل توجهی از تغذیه توسط رسول خدا از کسی دیگر شیر خورده باشد منافات ندارد.

منابع:
بحار الانوار، ج 44، ص 246، حدیث 46.
بحار الانوار، ج 36، ص 158، حدیث 137.

مراجعه شود به:
تغذیه امام حسین علیه السلام توسط پیامبر اکرم
اشعار ام فضل
گهواره جنیان
فرشتگان خدمتکاران آل محمد
سخن پیامبر اکرم به امام حسین علیه السلام در کودکی
متولیان امر ولایت از زبان پیامبر اکرم
تداوم امامت از نسل حسین علیه السلام


تعداد بازدید ها: 17969