مدل های توصیف نور
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد فيزيك رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب فيزيك مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مدلهای توصیف نور


مدلهایی كه براساس آنها پدیده‌های نوری را توصیف می‌كنیم.
همه ما تا به حال با نور خورشید گرم شده‌‌ایم و انرژی آن را احساس كرده‌ایم. نتیجه اولیه این موضوع این است كه نور نیز دارای انرژی است. پس نور انرژی حمل می‌كند. سؤالی كه در اینجا پیش می‌آید این است كه نور چگونه انرژی را انتقال می‌دهد؟ برای جواب دادن به این سؤال به بحث بعدی توجه كنید.


سؤال


اگر به جریان آب یا باد دقت كنیم متوجه می‌شویم كه جریان باد یا آب دارای انرژی جنبشی است و این انرژی قابل انتقال به هر ماده‌ای كه سر راه آب یا باد باشد، است و از طرفی آب و باد هر دو دارای یك مقدار زیاد ذره هستند كه این ذرات دارای انرژی جنبشی هستند. آیا می‌توان نور را بمانند آب و باد در نظر گرفت و فرض كرد كه نور متشكل از یك سری ذره است كه با سرعت زیاد حركت می‌كند و دارای انرژی هستند؟


سؤال


وقتی صدا از دهان شما خارج می‌شود و شخص دیگری صدای شما را می‌شنود، انرژی منتقل شده است. این انرژی توسط موج صوتی منتقل شده یعنی ذرات ماده به نوسان درمی‌آیند و این نوسان در ماده منتقل می‌شود تا صوت از یك نقطه به نقطه دیگر برود. آیا می‌توان گفت نور نیز مانند موج صوتی یك نوع موج است كه بین منبع و گیرنده انتقال می‌یابد؟
ما دو مشاهده‌ای كه از طبیعت داشته‌ایم، یعنی جریان هوا یا مایع و موج صوتی را در ذهن خود مرور كردیم و سعی كردیم كه نور را شبیه به آنها بگیریم. به این كار مدل‌سازی می‌گویند.
هدف استفاده از یك مدل، قابل فهم ساختن یك موضوع براساس چیزهایی كه از قبل آنها را می‌دانیم است.


سؤال


چگونه می‌توان فهمید كه نور واقعاً براساس كدام مدل رفتار می‌كند؟
واقعیت این است كه پدیده‌ها بسیار پیچیده‌تر از مدلهایی كه ما برای آنها می‌سازیم رفتار می‌كنند. به هر حال برای نور معمولاً سه نوع مدل در نظر می‌گیرند و هر كدام را برای توصیف قسمتهایی از رفتار نور استفاده می‌كنند. این سه مدل عبارتند از:
1.مدل اشعه نوری (هندسی): مدلی كه در آن نور را بمانند یك سری اشعه در نظر می‌گیرند و از آن بطور مثال برای توصیف 1: تصویر در آینه‌ها و عدسیها. 2: بازتاب نور 3: شكست نور استفاده می‌كنند.
2.مدل موجی: در این مدل نور را بمانند یك موج در نظر می‌گیرند و از آن برای جواب دادن به این سؤال كه چرا روی طیف رنگی می‌بینیم می‌توان استفاده كرد.
3.مدل ذره‌ای: در این مدل نور را بمانند یك سری ذرات پر انرژی در نظر می‌گیرند.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/physics/content/pdf/0250.pdf
تعداد بازدید ها: 8415