محمد بن شداد


محمد بن شداد

«342 340 ق / 953 951م»

محمد بن شداد بنیانگذار سلسله شدادیان در ارمنستان و نزدیکی‏های دوین بود که از سده‏های نخستین اسلامی در آن مناطق می‏زیستند ، وی پس از مدتی توانست بر اران دست یابد و به این ترتیب پایه‏های این سلسله را محکم سازد. مدت فرمانروایی محلی‏اش حدود 3 سال بود که پس از درگیری با (کفار) نصاری 342 ﻫ / 953 م عاقبت مجبور به فرار شد و اندکی بعد از این واقعه نیز درگذشت. منجم باشی ، وفات او را سال 344 ﻫ / 955 م ذکر کرده است. رجوع کنید به مقاله (شدادیان)تعداد بازدید ها: 7312