مجهول بودن تاریخ ظهور - امیر مؤمنان


امیرمؤمنان علی علیه السلام در یکی از سخنرانی‌های خود پس از حمد و ثنای الهی، سه مرتبه فرمود:« ای مردم! پیش از آن که مرا از دست بدهید، هر آنچه می خواهید از من بپرسید.»
صعصعه بن صوحان برخاست و گفت:« ای امیر مؤمنان! دجال کی خروج خواهد کرد؟»
امام علی علیه السلام پاسخ داد:« بنشین! خداوند سخنت را شنید و مقصودت را از این سؤال دانست. به خدا سوگند، پاسخ‌دهنده به این سوال از پرسش‌کننده آگاهتر نیست، ولی نشانه ها و علامتهایی است که برخی در پی برخی دیگر به وقوع می‌پیوندند؛ و اگر بخواهی تو را از آنها آگاه می‌کنم.» .
سپس امیرالمؤمنین پاره ای از نشانه های دجال و شرائط زمان او را بیان کردند.

پیامبر اکرم فرمود:« مهدی علیه السلام تا وقتی که بخواهد، از مردم غایب می شود.»
مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام پرسید:« آیا برای ظهور مهدی علیه السلام وقت مشخصی است که مردم بدانند؟»
امام فرمود:« خداوند منزه است از این که وقتی برای ظهور او مشخص کند.»
و در روایت دیگری فرمود:« ما اهل بیتی هستیم که برای ظهور وقت معین نمی کنیم.»
حضرت امام محمد باقر علیه السلام نیز در پاسخ به این سئوال که ظهور حضرت مهدی علیه السلام کی خواهد بود، فرمود:« بدانید که برای ما در این باره وقتی مشخص نشده است.»

منابع:
بحارالانوار، ج 52، ص 192 و 193 ،حدیث 26 ----------- کمال الدین
بحار الانوار 52 / 380 حدیث 189
بحار الانوار 52 / 185 حدیث 9
بحار الانوار 52 / 119 حدیث 48 ص 118 حدیث 44
بحار الانوار 53 / 1

مراجعه شود به:
عدم تعیین وقت برای ظهور امام مهدی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 4864