متصدی مرمت اسناد
معرفی

متصدیان این شغل انجام امور مربوط به : ضدعفونی ساده ، بازسازی ، رتوش کاری ظریف و مرمت اسناد را براساس روشهای مختلف متناسب با نوع آسیب دیدگی سند به عهده دارند.نمونه وظایف

 • بررسی وضع ظاهری اسناد و تشخیص روش مرمت با توجه به نوع آسیب دیدگی .
 • اقدامات ساده و مقدماتی با استفاده از معرفهای رنگی بمنظور تشخیص نوع آلودگی های قارچی و میکروبی .
 • تنظیف آماده سازی اسناد برای مرمت .
 • بازسازی و الحاق و اتصال قطعات پاره شده اسناد .
 • انجام رتوش کاری های حساس و ظریف .
 • اقدام در تشخیص میزان اسید ، نوع مرکب استفاده شده در اسناد و مرکب مورد استفاده برروی اسناد درصورت قابل پخش بودن .
 • مرمت دستی اسناد و بازسازی ظریف و دقیق آنها با استفاده از روشهای معمول نظیر روش مرطوب ، خشک و غیره برحسب نوع آسیب دیدگی .
 • مرمت اسناد به کمک دستگاه لفاف گذاری ( لمی نیشن ) .
 • انجام اقدامات لازم در زمینه تجدید اسناد مرمت شده .بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • سازمان میراث فرهنگی و
 • سازمان اسناد و
 • کتابخانه ملی
اشتغال یابند .شرایط احراز

 • گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه یا فوق دیپلم .

تعداد بازدید ها: 7439