ماشینهای کاشت


ماشینهای کاشت

ماشینهای کاشت دستگاههائی هستند که بذر را با فواصل و عمق مطلوب در زیر خاک قرار می دهند بطور کلی، ماشینهای کاشت را می توان در سه گروه شامل ردیف کار غلات دانه ریز، ردیف کار گیاهان علوفه ای ردیف کار گیاهان و جینی مورد مطالعه قرار داد.

تعداد بازدید ها: 14043