مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی


مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مؤسسات شهرداری ها به محض ایجاد ، دارای شخصیت حقوقی هستند و احتیاجی به ثبت ندارند . زیرا فلسفه ثبت مؤسسات تجارتی این است که چون شخصیت این قبیل مؤسسات به شخصیت هیچ یک از افراد بستگی ندارد بنابراین باید تحت نظر دولت بوده و به شرطی دارای شخصیت شوند که دولت اجازه دهد ولی مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی در حقیقت زیر نظر دولت بوده و عملیات آنها به دستور دولت یا شهردار خواهد بود .


تعداد بازدید ها: 10158