قطع مستطیل در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/d/dc/jp008.jpg
قطع مستطیل
مستطیل به خاطر سلسله تغییرات نسبتهای هندسی که برایمان فراهم می‌آورد، رایجترین شکلی است که برای ترکیب‌بندی تصویر به کار می‌رود.
طرحهای ترکیب‌بندی مبتنی بر اثر دیدگانی هستند. خطهای هدایتگر نیازی ندارند که همواره کاملا قابل رویت باشند،‌ زیرا چشم انسان قادر است خود عناصری را که کم هستند کامل سازد.
عکس:توضیحهای ساده کافی می‌باشند . قطر نخستین از زاویه بالایی سمت راست به زاویه پایینی سمت چپ،‌ قطر دوم( یا قطر وارونه) تنها به وسیله درخت و چین لباس القا می‌شود.
img/daneshnameh_up/0/06/jp008-1.jpg  img/daneshnameh_up/f/fc/jp008-2.jpg img/daneshnameh_up/7/79/jp008-3.jpg img/daneshnameh_up/9/9c/jp008-4.jpg 


خط عمودی در عکاسی     قطربالارو در عکاسی     مثلث در عکاسی   مربع در عکاسی      


تعداد بازدید ها: 12647