قضاوت امام مهدی علیه السلام به شیوه حضرت داوود علیه السلام


امام صادق علیه السلام فرمود:

دنیا به آخر نمی‌رسد تا مردی از نسل من قیام کند که به حکم داوود و سلیمان قضاوت کند، از مردم شاهد و دلیل نخواهد و درباره هر کس به حق حکم کند.»

منابع:
بحار الانوار 52 / 319 حدیث 21. ص 32. حدیث 22.
بحار الانوار 52 /320 حدیث 24

مراجعه شود به:

سیره و روش حضرت مهدی عج در قضاوت


تعداد بازدید ها: 7067