قبیله هوازن


«هوازن» نام قبیله‌ای از طایفه قیس عیلان از تبار عدنائیان بود. این قبیله تیره‌های فراوانی داشت که بنی سعد بن بکر، بنی معاویه بن بکر و بنی منبه بن بکر از مشهورترین آنان به شمار می‌آمدند. آنان در منطقه نجد نزدیک یمن سکونت داشتند و حنین از سرزمین‌های مهم‌شان بود. آنان مردمی بت‌پرست بودند؛ مهمترین بت‌شان «جهار» بود که در بازار عکاظ قرار داشت.
قبیله هوازن در عصر جاهلیت جنگ‌های زیادی کردند که مشهورترین و مهمترین آن، «یوم أنتان» و «یوم شمطه» و «یوم فجار چهارم» بود. آنان در این سه جنگ به ترتیب با قبیله ثقیف، کنانه و قریش نبرد کردند.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ماه شوال سال هشتم هجری، پس از فتح مکه، در منطقه حنین با هوازن به پیکار پرداخت که به شکست هوازنیان منتهی گشت.

منابع:
معجم قبائل العرب، ‌ج 3، ص 1231


تعداد بازدید ها: 27318