قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مقدمه قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک


گیلوساک دانشمند فرانسوی در سال 1808 به یک ویژگی مهم برای گازها دست یافت. او با انجام آزمایشهای فراوان در ترکیب گازها با یکدیگر پی برد که " همیشه نسبت ساده‌ای بین حجم گازهای شرکت کننده و حاصل از یک واکنش برقرار است."


مثال


نسبت حجمها(1:1:2)
2 حجم گاز کلرید هیدروژن 1 حجم گاز کلر+ 1حجم گاز هیدروژن
نسبت حجمها(2:1:2)
2حجم بخار آب 1 حجم گاز اکسیژن+2حجم گاز هیدروژن
اکنون که معادله حالت گاز ایده‌آل در دست است، علّت این پدیده را به درستی می‌فهمیم، زیرا طبق رابطه ، اگر فشار و دما، ثابت فرض شوند. (تعداد مول گازی) متناسب با (حجم گاز) خواهد بود. از آنجا که در یک واکنش شیمیایی نسبت مولی درستی بین شرکت کننده‌های واکنش برقرار است، بنابراین همان نسبت هم بین حجم واکنشگرها و محصولات یک معادله شیمیایی برقرار خواهد بود. مثلاً واکنشهای بالا بدین ترتیب هستند:
همانطور که می‌بینید، ضرایب موازنه پشت مواد، نسبت مولی و نسبت حجمی آنها را نیز نشان می‌دهند.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0094.pdf
تعداد بازدید ها: 19600