قالب گیری از مجسمه هااز روی مجسمه های موجود در خانه، می‌توان بطریقه الکتریکی قالب گیری کرد و نظیر آنها را دوباره تهیه نمود.

وسایل مورد نیاز

  • مجسمه مورد نظر
  • پلمباژین (مغز مداد هم می توان بجای پلمباژین بکار برد)
  • موم
  • سیم مسی
  • مولد جریان
  • سولفات مس

نحوه اجرا

ابتدا باید سوژه مورد نظر مثلا عروسک یا مجسمه انسان یا حیوان را به دو یا چند قسمت تقسیم کرد. پس باید از هر قسمت یک بار قالب گرفت. بدین ترتیب که قسمتی از جسم را با موم کاملا پوشاند و قسمت دیگر ر با برس محکم پلمباژین زد و آنرا در ظرف عایق حاوی سولفات مس گذاشته و به فاصله کمی از آن ، مس قرار داد و انتهای آنها را به ترتیب به قطب های منفی و مثبت یک مولد مربوط ساخت و جریانی را برقرار نمود.

پس از چند ساعت ورقه‌ای از مس پلمباژین را می‌پوشاند در حالیکه طرف دیگر به همان حال باقی می‌ماند. بار دوم از طرف دیگر باید به همان ترتیب قالب گیری نمود. (در موقع جداکردن قالب ها از سوژه ، مسلما جسم مورد قالبگیری ضایع خواهد شد، در صورتیکه این جسم نفیس است، از قبیل یک مجسمه قدیمی یا طلائی و نظایر آن ، باید با یک ورقه خیلی نازک آلومینیومی که معمولا بنام کاغذ سرب یا زر ورق می‌فروشند، به نوبت قسمتهای مورد نظر را پوشاند و قالب گیری کرد، در اینصورت می‌توان بدون خراب شدن مجسمه ، آن را از قالب جدا نمود.)

پس از تهیه قالب‌ها کافی است که توی آنها را روغن مالی کرد و روبروی هم قرار داد و گچ یا سیمان و یا هر ماده دلخواه را به صورت خمیر درآورده و داخل آن ریخت و قالب ها را با نخ بهم بست. پس از اینکه خمیر خود را گرفت و سفت شد آن را باز نمود، می‌توانیم مجسمه‌های غیر فلزی را که بدین ترتیب تهیه کرده ایم آب فلز داده و به صورت نفیس درآوریم. (مراجعه شود به آب فلز کاری روی اشیای گچی)
تعداد بازدید ها: 29673