فوسژنیت


img/daneshnameh_up/5/5a/_ggttqq_Phosgenite.jpg
(فوسژنیت - بلورهای منشوری کوتاه (تا 12 میلیمتر
فوسژنیت (Phosgenite)
Pb2 Cl2 CO3
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با /110/ و /001
الماسی - شیشه ای - چرب
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات های دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
. در شعله ذوب میشود محلول در اسید نیتریک غلیظ
PbO=81.86% Cl=13% CO2=5.14%
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری - زرد - متمایل به سبز - صورتی
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
سروزیت- آنگلزیت و دیگر کانیهای سرب
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه - هرمی - پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
به آسانی با چاقو بریده میشود-دارای لومینسانس
. زردروشن - کانیهای مشابه آن سروزیت و آنگلزیت است
سایر مشخصات
نورو Phos که خود از gennan از کلمه یونانی
. به معنای تولیدکردن گرفته شده است Phosgen
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
2.5366.3


منبع


تعداد بازدید ها: 6839