غاز برفی
img/daneshnameh_up/8/85/Ghaz_barfi.jpg


غاز برفی،دو فرم با رنگهای کاملا" متفاوت دارد. یکی تقریبا" سفید خالص و دیگری سرمه ای مایل به خاکستری است. در گذشته گمان می رفت که نوع سرمه ای یک گونه متفاوت می باشد غازهای برفی پرندگان قدرتمندی هستند و هر ساله به محل تولید مثل خود در نقاط دور دست شمال مهاجرت می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 15154