علی علیه السلام همچون لشگر حمایت کننده از پیامبر


عمر بن خطاب می گفت: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم که می فــرمود :

همانا در علی بن ابیطالب خصلتهایی است که اگر یکی از آن خصلت ها در من بود برای من از دنیا و آنچه در آن است دوست داشتنی تر بود !.

من از پیامبــــر شنیدم که دربارة علی بن ابی طالب علیه السلام می فـــــرمود:

بار پروردگارا بر او رحم کن و او را مشمول رحمت قرار بده !

بار خدایا، او را یاری کن و او را مایه نصرت و یاری دینت قرار بده. !

او را کمک کن و او را وسیله کمک به دینت قرار بده. !

همانا علی بنده تو و به تنهائی جمعیت انبوهی است که همچون لشگری، از رسول تو حمایت می کند.

منابع:

بحار الانوار، ج 40، ص71 ، حدیث 108 ------- امالی شیخ طوسی

مراجعه شود به:

علی علیه السلام برترین انسان است

رابطه علی علیه السلام با پیامبر


تعداد بازدید ها: 5327