علی بیگ آق قویونلو
علی بیگ آق قویونلو

«وفات 844 ق / 1438 م»

علی بیگ، فرزند قرا عثمان آق قویونلو، پس از درگذشت پدر به حکومت نشست.

او، فرزند بزرگ خود جهانگیر را در شهر آمِد گذاشت و
خود به الوس بازگشت و
پسر دیگرش اوزون حسن را برای جلب دوستی ملک اشرف- سلطان مصر- به قاهره فرستاد.

سلطان مصر به سبب کینه‏ای که از این خاندان داشت، اوزون حسن را زندانی کرد و لشکری به شهر آمِد که در دست جهانگیر بود، گسیل داشت.
جهانگیر در این جنگ شکست خورد و پس از آن که به اسارت درآمد در مصر زندانی شد.

افول قدرت علی بیگ آق قویونلو

علی بیگ پس از ناکامی فرزندش در مقابله با سلطان مصر، به جنگ قرا اسکندر رفت،
ولی در 840 ق / 1437 م بدون نتیجه و نومیدانه به آمِد بازگشت.
از این تاریخ حاکمیت او بر قبیله آق قویونلو متزلزل شد.

ناکام ماندن باز پس گیری دیاربکر

در همین سال، برادرش حمزه، که از ماردین به دیار بکر آمده بود، علی بیگ و برادر دیگرش، محمود را از آن دیار بیرون راند .


علی بیگ، اوزون حسن و جهانگیر را که پیش از این مدتی در مصر محبوس بودند، برای استمداد نزد سلطان مصر فرستاد.

سلطان ملک اشرف بَرْسْبای، تنگری و رعیتش- امیر لشکر- و قرقمز- امیر مصر و نایب شام و حلب- را با سپاهی برای باز پس گیری حکومت علی بیگ به دیار بکر فرستاد، اما سپاهیان ارسالی به سبب درگذشت سلطان به مصر بازگشتند و

به این ترتیب فرزندان علی بیگ در ارزنجان ماندگار شدند.

هنگامی که ارزنجان به روی سپاهیان مصر گشوده شد، جهانگیر از سوی سلطان جدید مصر، اللک العزیز یوسف به حکومت آن دیار منصوب شد. علی بیگ در 844 ق / 1438 م وفات یافت.


تعداد بازدید ها: 14075