علوم نبوی در قلب امام علی علیه السلام


یکی از مهمترین حوادث زندگی حضرت علی علیه السلام باز شدن علوم نبوی به قلب مطهر او بوده است:
رسول اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین دقائق حیات خود، حضرت علی علیه السلام را به حضور خویش طلبید و فرمود:« مرا در آغوش بگیر.»
امام علی سر رسول خدا را به سینه خود چسباند و پیامبر مشغول نجوا با او شد و مدتی طولانی به این حالت گذشت.
بعدها علی علیه السلام فرمود:« رسول گرامی اسلام هزار دروازه علم را به روی من گشود که از هر یک هزار در دیگر باز می شد.»
و به این ترتیب هزار هزار دروازه علوم نبوی به روی حضرت علی علیه السلام باز شد. این ماجرا در تمام کتب تواریخ و حدیث شیعه و سنی نقل شده است.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5037