عدسی مقعر ( کاو )این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد فیزیك رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب فیزیك مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


عدسی واگرا


عدسی واگرا، عدسی است كه پرتوهایی كه به آن می‌تابد را واگراتر می‌نماید.
در عدسی واگرا منفی است. طبق رابطه‌ای كه در فصل قبل بدست آمد ، در عدسی واگرا منفی و مثبت می‌باشد لذا، منفی می‌شود. (یعنی كانون ، مجازی است)
img/daneshnameh_up/c/c9/phm0059a.gif
برای رسم تصویر یك نقطه كه در مقابل یك عدسی قرار دارد، دو پرتو برای تثبیت تصویر آن نقطه كافی است. با دانستن مواضع نقاط كانونی، دو پرتو وجود دارد كه به كار گرفتن آنها به ویژه ساده است و از این واقعیت بهره‌ می‌گیرند كه پرتویی كه از نقطه كانونی می‌گذرد موازی با محور نوری، از عدسی خارج می‌شود و بر عكس؛و دیگر پرتوی انحراف نیافته است كه از می‌گذرد.
img/daneshnameh_up/1/1b/phm0059b.gif
برای بدست آوردن مكان تصویر در رابطه زیر، را منفی قرار داده
چون مثبت است، لذا همواره منفی می‌باشد. یعنی تصویر در عدسی واگرا، همواره مجازی می‌باشد.

img/daneshnameh_up/8/81/phm0059c.gif


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/physics/content/pdf/0280.pdf

تعداد بازدید ها: 17506