عدسک آبی کانادایی
img/daneshnameh_up/b/bf/Adasak_canada.jpg


این گیاه غوطه و در آب، خیلی سریع رشد میکند و در کف آبگیرها و دریاچه ها توده بزرگ و درهمی تشکیل می دهد. این از انبوه گیاهی معمولا" مملو است از حیوانات کوچک که شامل حلزونها و بچه قورباغه ها می شود. این گیاه هم مثل گیاهان دیگر این تیره دارای گلهای کوچک است که در روی ساقه های بلند شناور می گردند. این خاصیت باعث می شود تا گروه افشانی روی سطح آب صورت گیرد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 11993